Spiritualno s Spiritualno

STRIOLATES

VÍKENDOVÝ POBYT STRIOLATES

Téma: PRÁCE SE STRACHEM - UKOTVENÍ VE SVÉM VNITŘNÍM KLIDU

Kapacita: MAX. 6 osob.

Kde: LOMNICE NAD POPELKOU > CENTRUM ZDRAVÍ - KVĚT ŽIVOTA


Hledáte v dnešním světe zaměřeném hlavně na fyzickou zdatnost či optiku těla něco, co Vás bude naplňovat nejen fyzické úrovni těla, ale také po stránce psychické a duševní?

Pokud je Vaše odpověď ANO, tak jste na správném místě a věřím, že právě STRIOLATES si najde ve Vašem životě své místo.

Co STRIOLATES je?

Jedná se o novou komplexní cvičební metodu, která nemá za cíl zlepšit pouze FYZICKÝ (tělesný) stav osobám, jež STRIOLATES pravidelně praktikují, ale pomoci každému, kdo má touto metodou chuť zlepšit svou životní rovnováhu na PSYCHICKÉ ale i DUŠEVNÍ úrovni. Nejedná se tedy pouze o cvičení, ale MOŽNOST, kterou Vám STRIOLATES nabízí.

Jak vůbec vznikl název STRIOLATES?

  Jak si můžete povšimnout v celém názvu sTRIOlates je, také symbolicky zahrnuta číslovka 3, což není náhodou. Jedná se opropojení třech základních aspektů lidského života a to:

1. TĚLO - jedná se o fyzickou úroveň našeho těla, kdy STRIOLATES funguje jako cvičebná metoda

2. MYSL - STRIOLATES funguje i na úrovni mysli, protože se jedná o vědomé cvičení, a cílem každého praktukujícího je se plně soustředit na přítomný okamžik, nenásilnou formou vědomí

3. DUCH - v rámci spojení dvou předešlích bodů tedy vědomého těla a odlehčeného stavu mysli se posouváme k třetímu bodu, kdy dochází k jednoduchým meditativním stavům za pomoci řízené relaxace a duševní hygieny

Toto propojení všech tří složek je také znázorněno symbolikou STRIOLATESU:

Každý ze tří vrcholů tohot symbolu představuje jednu složku 1. Tělo, 2. Mysl, 3. Duch, které se spojují přímo ve středu symbolu.

Další součástí symbolu je spirála. Z jednoho jediného průsečíků těchto tří aspektů vychází pravotočivá spirála, která poukazuje na pozitivní propojení všech tří částí do jednoho konečného kruhu. Spirály jsou součástí v celé přírodě ať už u zvířat v parozích, lasturách u rostlin krásným příkladem jsou piniové šišky nebo slunečnice, ale ani lidské bytosti nejsou výjimkou, díky jedné malé spirále v našich uších máme možnost sluchu i energie se v těle pohybuje po spirále.

Spirála STRIOLATESU je vytvořená ze sedmi na sebe navazujícíh kruhů, jedná se o sedm základních čaker každého jedince. Čakra dle indického sanskrtu znamená kolo. Skrze jednotlivé čakry umístěné nad sebou ve středu trupu proudí energie. Jedná se tedy o naše energetická centra, která stimulují tok naší životní energie a tím dochází k dodávání naší životní síly. Když je čakerný energetický systém v rovováze a v pořádku dochází k naší vnitřní vyrovnanosti a zdraví. Ke každé čakře připadá také endokrinní žláza se svým hormonem. Pohyb v energetickém systému čaker funguje obdobně jako na hudební stupnici, oktávy existují nad i pod vlastní oktávou a teroreticky pokračují do nekonečna, stejně tak je tomu i u stupnice čaker.

Důležité je také zmíniž, že mezi 3. a 4. a teké mezi 7. a 8. čakrou se nachází tzv. zeď (nebo také půl krok) dochází k tomu, že ze zdola jsou vyšší čakry duchu skryté do té doby, dokud se nenaučí nižší čakry zvládnout.

Posouvání sebe sama

Jsme bytosti lidské, které žijí svůj život dle našeho nejlepšího přesvědčení, co v tu danou chvíli jde. Nic to neměním na tom, že za dobu, co žijeme vytváříme sami v sobě ,,traumata" (některá si možná neseme dokonce již z doby před), která si s sebou poctivě nosíme, jako takový ,,neviditelný batůžek" a z každou další (v naších očích) špatnou zkušeností se pro nás toto zavazadlo stává težším.

Proč tento ,,batůžek" ale nevysypat?

Odpověď není tak snadná, někdo na svých ,,traumatech" lpí, protože je má svým způsobem rád, někdo se bojí kroku do neznáma ...ikdyby to neznámo bylo pro nás přínosnější je tím čeho se nejvíc obáváme, právě proto, že nevíme, co nás čeká. Je těžké se zbavit jistoty ikdyž je pro nás mnohdy bolestivá. Existuje určitě mnoho dalších důvodů, proč si každý držíme svůj vlastní ,,batůžek traumat" pevně uzamknutý ,,zámkem lpění".

STRIOLATES se snaží i o otevření našeho ,,zámku lpění" abychom mohli obsah našeho ,,batůžku" prozkoumat a to přes klíč, kterým je pro nás porozumění. Jedná se o vnitřní porozumění našim traumatům (strachu, ztrátám, bolestem, utrpením...), které nás blokují na jednotlivých úrovních, ale je na nás abychom použili ,,klíč porozumění" abychom se mohli krok za krokem postupně osvobodit, otevřít naše vnitřní pravdy a dále se posouvat nejen v našem vnitřním světě, ale i v tom zevním.

Když se nám podaří toto propuštění našich vnitřních traumat z batůžku, tak se náš krok v cestě životem stane lehčím a radostnějším, protože my se staváme svobodnější bytostí.

Každému tématu z jednotlivých čaker bude věnována lekce aby docházelo k vnitřním odblokováním na těchto úrovních a aby bylo pro praktikujícího snazší čakru pročistit a přejít na úroveň další.


Naplnění smyslů

My jako lidé jsme byli obdarováni mnoha smysly. Smysl je obecně schopností přijímat určitý druh informací z okolí. Již tradičně se rozlišuje hlavních 5 smyslů.

  1. zrak (orgán oko)
  2. sluch (orgán ucho)
  3. hmat (orgán kůže)
  4. chuť (chuťové pohárky v ústech)
  5. čich (čichové buňky v nose)

dále bývá přiřazováno:

    6.    ústrojí rovnovážné (vnímání pohybu a polohy) a právě metoda STRIOLATESU se snaží o propojení nejen fyzické úrovně (cvičení) ale také vibrační (tedy zvukové) aromateraputické (vonné essence) chuťové (čaj) atd.

Dále při praktikování dochází k vědomé práci s myslí čemuž předchází čištění za pomoci jednoduchépsychohygiieny a k násednému zaplnění za pomoci mindfullnes (mysl).

Protože nejen dle vlastních pocitů, ale i dle vědeckých šetření je člověk bytostí sociální (přátelskou) jsou lekce vedeny v malých skupinkách (kolem 10 osob). Proč tomu tak je?

  1. je na vědecké úrovni podloženo, že lidé, kteří dělají ,, kolektivní práce či sport" jsou šťastnější díky svým interakcím s ostatními lidmi
  2. jedná se o malé skupinky právě proto aby byla zachována individuálnost každého člověka


Těším se na náš společně strávený čas!

                                                                                                                             Mgr. Kristýna Sabolová, MBA